MADE IN GALICIA: PRECICLA!“ Preciclar: Acción de reflexión previa ó consumo dun produto, tendo en conta o antes e o despois dos materiais que o compoñen”

PRECICLA! 
É un colectivo pluridisciplinar formado por xoves arquitectos, que traballa e actúa no ámbito da sustentabilidade aborada dende diferentes perspectivas: social, funcional e creativa. Co fin de xerar novas visión, actitudes e reflexións respecto do actual sistema de consumo no que nos atopamos. 
As súas ferramentas son a educación e o enxeño.

A EDUCACIÓN
Alicerce básico da sociedade. É o modo de facer perdurable o concepto de sustentabilidade, de maneira que nun futuro próximo non se fale de proxectos senón de accións. Dar a entender ideas coma “a limitación dos recursos”, “a pegada ecolóxica”, “o consumo responsable” ou “a sustentabilidade” é a base do noso traballo, e achegar estas ideas ao maior colectivo social posible é o noso fin.


O ENXEÑO
“Facultade humana para descorrer ou inventar con prontitude e faciliade”.
Será unha importante arma para poder actuar e introducir cambios no rumbo do desenrolo insostible que estamos a seguir. O fomento da creatividade na sociedade, nos fará máis ocurrentes á hora de aportar novas ideas e en consecuencia nos fará máis libres.
Por medio do deseño e a creación podemos acadar a optimización dos recursos, o respeto polos materiais e por extencisón, polo entorno e as persoas que o habitan...

Reciclaxe creativa-NoiteNova (A Coruña)
Nocturnia-Reciclaxe
Textil (A Coruña)

¿Qué ofrecen?
As actividades que o colectivo PRECICLA! presenta, posúen un formato aberto e variado, sempre con fin de xerar novas reflexión, situación e creacións en torno ao sistema de consumo no que nos atopamos. 
Se ofertan adaptadas a diferentes públicos, dende nenos ata distintos colectivos da sociedade.
A oferta comprende:
Cursos, xornadas
Talleres monográficos
Exposicións
Talleres para acontecementos
Intervención en espazos, instalacións
Talleres trimestrais

Noites Abertas-Reciclaxe
Creativa (Pontevedra)
Este colectivo encárgase de aportar os materiais de traballo,  xa que PRECICLA! realiza unha importante labor social coa creación dun banco de materiais de refugallo porcedentes de diversas entidades, doazóns individuais e sobre todo limpeza de praias.


PRECICLA!!
OS TALLERES

A través de todos os talleres  PRECICLA! pretende explorar e incentivar as capacidades creativas e resolutivas dos asistentes. 
A intención é orixinar unha desvinculación de diferentes materiais ou obxectos co seu significado, para poder chegar posteriormente á xeración doutros novos materiais ou obxectos cun significado desde diferentes, ata diametralmente oposto. Esta acción non é máis que o fundamento ou a base de todo proceso de reutilización e de reciclaxe. Onde o paso máis importante non é a repetición dun mero hábito ou feiro, senon que o é, o proceso mental de creación e resolución. Con estas actividades búscase investigar, doumentar e fomentar devandito proceso, tendo en conta a vinculación e o paralelismo entre un porceso creativo e un proceso de concienciación e respeto polos recursos naturais.
Talleres de Reciclaxe Creativa
Talleres Proxecto Precicla residuo e creación
Talleres de Enxeños Renovables.

Mobiliario de cartón
Lámpadas

Xoguetes

INTERVENCIÓN EN ESPAZOS PÚBLICOS


RESICRÓNICA: “Apropiación do espazo urbano mediante residuo colectivo”

É unha acción comunitaria que pretende estreitar o vínculo do cidadán con espazo público a través da manipulación dun obxecto cotián, o residuo, convertido en materia prima.
Preséntase en dúas convocatorias.


RESICRÓNICA na Praza Parga, Compostela
É unha acción comunitaria que pretende estreitar o vinculo do cidadán co espazo publico a través da manipulación dun obxecto cotián, o residuo, convertido en materia prima.

Tecido comunitario na Alameda de Compostela
Intervención colectiva no espazo público empregando o refugallo como material de construcción.
Confección dun “tecido Patchwork” comunitario de grande escala, empregando o residuo como materia prima.

Neste momento, o colectivo PRECICLA! está a realizar numerosos talleres recorrendo o interior de Uruguai, gracias a que foi seleccionado polo "Fondo concursable para la Cultura MEC".


 
PRECICLA! está formado por:

SEBASTIÁN GONDA:
Arquitecto especializado en enerxías renobables e sustentabilidade, co ampla experiencia na impartición de talleres ligados aá creación e ao deseño, actualmente desenvolve labores de investigación, docencia e experimentación en relación á problema´tica ambiental do tratamento dos residuos e todas as novas posibilidades asociadas aos mesmos.

MARTA GÓMEZ:
Arquitecta especializada en deseño sustentable e enerxías renovables, actualmente desempeña traballos de investigación e docencia, no eido da arquitectura responsable e a eficiencia enerxética así como na exploración e reinterpretación dos ciclos de vida dos materiais a través do deseño e o enxeño.

Non deixes de visitar a súa web e o seu blog
Tamén podes atopalos en facebook

No hay comentarios:

Publicar un comentario